Trang Nguyễn Sơn Hùng

 

 

 

Anh Nguyễn Sơn Hùng - Exryu 72 - Toko-dai

Anh Hùng đă viết luận văn cho các tạp chí khoa học cũng như dịch tài liệu chuyên môn đóng góp trong nước.

Anh Hùng hiện đang sinh sống ở Japan

 

 

 

* Tập h́nh : Vườn Hoa Đỗ Quyên (13/4/2021)

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 29 :  PHẢI SỐNG ĐỘC LẬP KHI TRƯỞNG THÀNH
               Truyện số 30 :  KHÔNG NÊN HIỂU SAI Ư NGHĨA CỦA TỪ “GIÚP ĐỠ”
               Truyện số 41 :  PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP               

* BẢN CHẤT CỦA ĐIỀU H̉A LÀ G̀?  - Matsushita Kônosuke

* TẠI SAO TƯ TƯỞNG ĐIỀU H̉A LẠI CẦN THIẾT?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỦA ĐẠI NGHĨA LÀ G̀?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THIÊN MỆNH CỦA CON NGƯỜI  -  DÂN CHỦ CHÂN THẬT LÀ THẾ NÀO?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* CĂN BẢN CỦA GIÁO DỤC LÀ G̀ ?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THÀNH CÔNG CỦA LÀM NGƯỜI LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỘI NGUỒN CỦA LỄ LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* LỄ VÀ TU THÂN  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* SƠ XUÂN 2021 TRÊN ĐƯỜNG TẢN BỘ (25/2/2021)