Truyện số 40

NÊN GIÁO DỤC CON CÁI CÓ PHẨM CÁCH CAO QUƯ

FUKUZAWA Yukichi (*)

Dịch: Nguyễn Sơn Hùng

***

Xây dựng môi trường, nền nếp trong gia đ́nh chúng ta tốt việc quan trọng để nuôi dưỡng, bồi đắp tính t́nh tốt cho con cái. Tuy nhiên, thói quen, phong tục của hội ngày nay nói chung không được tốt mấy. Do đó, trong vấn đề giáo dục con cái, việc chọn láng giềng để giao lưu, sinh hoạt cũng quan trọng.

Tuy nhiên, không mai khi gặp trường hợp tính t́nh của những người sống lân cận không tốt, chúng ta nên làm như thế nào? 

Tính t́nh của trẻ con bản chúng cho cha mẹ chúng tốt nhất gia đ́nh chúng nơi vui vẻ nhất. Do đó chúng ta nên sử dụng đặc tính này để giáo dục, bồi dưỡng tính tính con cái.  

Chúng ta dạy cho con cái hiểu rằngkhu vực gia đ́nh chúng ta đang sinh sống không nhà nào đáng tôn quư bằng gia đ́nh của chúng. Chính nhà của chúng thật sự tuyệt vời, vui vẻ, hạnh phúc. Do đó những người được sinh ranhà này phải tự nhiên khác với gia đ́nh khác. cho cử chỉ, hành động của trẻ con láng giềng khó coi th́ đó việc của người khác, c̣n chúng phải giữ ǵn nền nếp, truyền thống của gia đ́nh chúng, phải hoạt bát, vui vẻ sạch sẻ. Người ngoài người ngoài, ta ta (phải giữ nền nếp, truyền thống tốt đẹp của gia đ́nh ḿnh, không nên bắt chước theo thói xấu người khác). Việc người khác đê tiện, yếu đuối không khó hiểu, cũng không phải điều chúng ta phải trách cứ hay truy t́m trách nhiệm. Chúng ta chỉ nuôi dưỡng, giáo dục con cái chúng ta đừng bắt chước những hành vi đê tiện, khó coi thôi

Bằng phương cách trên, chúng ta giáo dục con cái chúng ta xem con cái của láng giềng như giống người khác hướng dẫn tinh thần chúng phẩm cách tốt, đúng đắn dần dần. Tâm hồn của trẻ con c̣n non nớt yếu đuối nên dần dần chúng sẽ tinh thần độc lập, tự tôn, tiếp xúc với môi trường xấu xa chung quanh chúng ta cũng không sợ chúng bị ảnh hưởng, hoặc bắt chước theo. Cho con cái ăn mặc y phục khác với trẻ con chung quanh để phân biệt cũng một phương pháp thực tiễn hiệu quả tự nhiên

Một phương pháp khác dời nhà đến nơi xa, nơi tiếng nói địa phương khác với tiếng nói chúng ta đang sử dụng cũng cách để con cái chúng ta tự ư thức chúng khác biệt với trẻ con chung quanh

Ngày xưa, trong thời đại phong kiến, các gia đ́nh sốngthành thị hay thôn quê chung với tầng lớp thường dân khác nhưng con cái của họ cũng không hạ thấp phẩm cách. được kết quả này do họ đă xây dựng nên môi trường, nền nếp của gia đ́nh (gia phong) họ thành một loại đặc biệt giống như họ xây thành tŕtự tin tự tôn”, họ dạy cho con cái họ nh́n các phong tục, tập quán xấu xa của người chung quanh cho rằng đó t́nh trạng b́nh thường của tầng lớp thân phận thấp hèn không bị nhiễm xấu. Ngày nay không c̣n chế độ phong kiến, nhưng xây dựng nền nếp, gia phong cao quư cũng giống như các gia đ́nh ngày xưa, chắc chắn thời nay chúng ta cũng thể duy tŕ được phẩm cách cao quư. 

Nguyễn Sơn Hùng

Tháng 6/2017 

(*) Nguồn: Truyện số 40 trong quyển “Phúc Ông Trăm Truyện” của Fukuzawa Yukichi, 1897, Thời Sự Tân Báo Xă phát hành.