Trang Tư Texas

Tư Texas là biệt hiệu của anh Nguyễn Tấn Đủ (71, Gunmadai). Bài viết của anh được đăng nhiều trên các diễn đàn Exryu. Anh Đủ hiện đang sinh sống và làm việc tại Texas.

 

* Cách Mạng Vi Mạch Điện Tử và Cuộc Đua Công Nghệ Bán Dẫn

* Autobiography of Daddy’s Sister – Part 1 - Thân phận của một người Việt lúc 75 năm trước - Amy Mori

* The highest degree of talent - Amy Mori

* Bên ḍng sông Vệ

* Chiếc áo vá 

* Viet Nam Trip Report - Một chuyến Xuôi Nam

* Tokyo Trip Report          

* Montreal Trip Report

Nhiều bài khác sẽ được gởi đến nay mai. Mời các anh chi. nhớ đón xem. (ERCT)