Trang Tư Texas

Tư Texas l biệt hiệu của anh Nguyễn Tấn ủ (71, Gunmadai). Bi viết của anh được đăng nhiều trn cc diễn đn Exryu. Anh ủ hiện đang sinh sống v lm việc tại Texas.

 

* Cch Mạng Vi Mạch Điện Tử v Cuộc Đua Cng Nghệ Bn Dẫn

* Cy ổi sau h

* Con B Cy

* Autobiography of Daddys Sister Part 1 - Thn phận của một người Việt lc 75 năm trước - Amy Mori

* The highest degree of talent - Amy Mori

* Bn dng sng Vệ

* Chiếc o v 

* Viet Nam Trip Report - Một chuyến Xui Nam

* Tokyo Trip Report          

* Montreal Trip Report

Nhiều bi khc sẽ được gởi đến nay mai. Mời cc anh chi. nhớ đn xem. (ERCT)