Tuyển tập "Nói với Mẹ - Thưa với Bà" *

Lê Thị Hàn

 

MOTHER’S JOY, MOTHER’S DAY

Ngày của Mẹ - MOTHER’S JOY, MOTHER’S DAY

Tiếng Mẹ cười (tùy bút)

Ngày của Mẹ (tùy bút)

Mother’s Love, Pure love 

L'amour maternel 

Mơ tiếng Mẹ cười (thơ)

Một thời ...

Một chuyến đi - Một lần về 

Con về xứ Huế với Me (thơ)

Ngàn hoa ngàn mộng ước (thơ)