Mơ tiếng Mẹ cười 


Đm qua mơ tiếng Mẹ cười 
Mơ tay Mẹ vẫy
Ngy mnh ra đi
Gi mưa hm ấy mờ sng ni 
Lệ ướt mi rồi Mẹ cố vui 
Tc my đen mướt che g m 
Mẹ bảo đi đi, nhớ trở về

Con đi đem hết khung trời nhỏ 
Mẹ về thu dệt giấc mơ hoa 
Đ mấy xun về trn đất lạ 
Qu nh xa đ mấy ma mai 
Giấc mơ Mẹ dệt bao năm thng 
Hoi bo xa vời thi ước mong

Con đi đem mắt Mẹ cười 
Đem bao nhiu mộng
Bao niềm ước mơ
Bước đi một bước một ngừng 
Tnh Mẹ con giữ nụ cười mang theo 
Chn đi xa, mắt vẫn nhn về 
Nhớ Mẹ chỉ c một đời thương con 
Con đi xy mộng giang hồ 
Mẹ ngồi chờ đm con xa quay về 

Đ mấy xun rồi khng thấy Mẹ 
Xun ny mai đ nở nơi nơi 
Nhớ Me con viết bi thơ dại 
Mơ tiếng Me cười trong nắng xun.. 

New York 1/1999