Mơ tiếng Mẹ cười 

Lê Thị Hàn

Mơ tiếng Mẹ cười 

Đêm qua mơ tiếng Mẹ cười 
Mơ tay Mẹ vẫy
Ngày ḿnh ra đi
Gió mưa hôm ấy mờ sông núi 
Lệ ướt mi rồi Mẹ cố vui 
Tóc mây đen mướt che g̣ má 
Mẹ bảo đi đi, nhớ trở về

Con đi đem hết khung trời nhỏ 
Mẹ về thêu dệt giấc mơ hoa 
Đă mấy xuân về trên đất lạ 
Quê nhà xa đă mấy mùa mai 
Giấc mơ Mẹ dệt bao năm tháng 
Hoài băo xa vời thôi ước mong

Con đi đem mắt Mẹ cười 
Đem bao nhiêu mộng
Bao niềm ước mơ
Bước đi một bước một ngừng 
T́nh Mẹ con giữ nụ cười mang theo 
Chân đi xa, mắt vẫn nh́n về 
Nhớ Mẹ chỉ có một đời thương con 
Con đi xây mộng giang hồ 
Mẹ ngồi chờ đám con xa quay về 

Đă mấy xuân rồi không thấy Mẹ 
Xuân này mai đă nở nơi nơi 
Nhớ Me con viết bài thơ dại 
Mơ tiếng Me cười trong nắng xuân.. 


New York 1/1999