TRUỴN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyn Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguỹn Nam Trn

ṬP IV
 

 

52. Chim sẻ đưa duyn (Suzume no baishaku,1926)

Có lẽ lu ngày quen với cục śng c đơn, phóng túng nn by giờ ngược lại, hắn bắt đ̀u ngưỡng ṃ sự cao đẹp của những hành vi phục vụ tha nhn. Hắn đã hỉu ra cái gọi là sự hy sinh đáng tn quí dường nào. Dù cảm th́y loài người chỉ là ṃt hạt gíng được truỳn từ quá khứ đ́n vị lai nhưng hắn th́y đủ thỏa mãn với cách nhìn như ṿy. Thực th́, nhn loại tuy là ṃt c̣t trụ nhỏ bé nhưng đã bít ḱt hợp cùng với các khoáng ṿt l̃n thực ṿt đ̉ cùng nhau nng đỡ, giúp cho ṃt ngùn śng vĩ đại đang chuỷn đ̣ng trong lòng vũ trụ có th̉ típ dĩn. Do đó, xưa nay hắn ṽn đ̀ng cảm với ĺi suy nghĩ cho rằng loài người v́n chẳng có gì vượt tṛi ńu đem so với các khoáng ṿt hay thực ṿt khác.

-Đoán đi nhá!

Người chị họ xoay mạnh như chong chóng đ̀ng tìn bằng bạc trn mặt bàn k t́m kính trang đỉm. Th́ r̀i c ta đưa bàn tay ra ̣p cho nó nằm xúng và nhìn hắn với vẻ nghim nghị. Hắn nḥn ra rằng ñi lo lắng của mình đang nằm gọn dưới lòng bàn tay trắng trẻo kia.Th́ r̀i hắn đáp với ṃt giọng tươi vui:

-Ngửa!

-Ngửa phải khng? Nhưng mà trước khi trả lời, phải định sẵn th́ nào mới được! Ńu đúng là mặt ngửa thì c̣u chịu cưới c ́y chứ? Hay là khng đ́y?

-Cứ cho là cưới đi ṿy!

-Hỏng r̀i.... Nó ra mặt śp.

-Tḥt hở chị?

-Trả lời gì mà ýu xìu!

Người chị họ cười lanh lảnh. Nàng vung tay vứt t́m ảnh của c gái r̀i đứng ḍy bỏ đi. Người chị ́y v́n hay cười. Tíng cười nghe ŕt trong và kéo dài khng bít dứt. Bọn đàn ng trong nhà khi nghe nàng cười đ̀u th́y nó ng̀m chứa ṃt sự ghen ghét khng rõ ngùn cơn.

Hắn nhặt t́m ảnh ln và nhìn khun mặt c gái bn trong. Hắn nghĩ người như th́ này đáng cho mình cưới đy. C ́y là ṃt đ́i tượng đ̀y thịn cảm vì đã phó mặc ś pḥn của mình trong tay cha, anh đ̉ tín đ́n hn nhn với hắn. Hắn nghĩ những nàng con gái gíng như c có lẽ hãy còn nhìu trong xã ḥi Nḥt Bản. Bít cư xử như th́ mới gọi là đẹp. Trong khi bản thn hắn thì quá x́u xa, hắn đã l̀m lạc vì mún tìm cách đánh thức cái bản ngã v́n chẳng ra gì của mình.

-Bảo rằng ḱt hn có nghĩa là được chọn lựa đ́i tượng nhưng nghĩ cho cùng, chuỵn đó khác nào trò bắt thăm trúng ś hay xoay ṃt đ̀ng tìn đ̉ đoán xem śp ngửa đu nào!

Khi nghe người chị họ nói như ṿy, hắn cũng đ̉ mún mặc cho định ṃnh đưa đ̉y mình theo đ̀ng bạc đang nằm dưới bàn tay trắng trẻo của nàng và còn cảm th́y cả ṃt nìm vui vì hưng ph́n. Th́ nhưng khi bít nàng ta chỉ làm như ṿy đ̉ tru ghẹo mình thì hắn bùn xo, đi mắt chợt nhìn xúng dòng súi nhỏ đang chảy cạnh hin nhà.

-Ngoài c gái kia, ńu có ai đáng trở thành vợ mình thì xin cho người đó in bóng xúng mặt nước này!

Hắn c̀u kh̉n với dòng súi như th́. Hắn tin rằng con người là sinh ṿt có khả năng nhìn xuyn sút khng gian và thời gian. Hắn là kẻ c đ̣c đ́n đ̣ suy nghĩ kỉu đó đ́y!

Vừa lúc đang chăm chú dòm mặt nước súi thì trong t̀m nhìn của hắn, có ṃt kh́i đen từ đu rơi mạnh xúng như có th̀n linh nào gửi tới. Mãi m dính lẹo với nhau, hai con se sẻ đã lọt tỏm khỏi mái nhà. Đ́n sát mặt nước, chúng mới ṿi vã đ̣p cánh đ̉ tách nhau ra r̀i m̃i con bay vút v̀ ṃt hướng. Cảm th́y đìu đó là tia chớp khải thị đ́n từ chư th̀n, hắn mới l̉m b̉m:

-Thì ra là ṿy!

Những gợn sóng lăn tăn trn mặt nước đã tan bín đi. Hắn típ tục chăm chú nhìn xúng súi. Lòng của hắn giờ đy đã yn tĩnh và trong như t́m kính, tựa như dòng súi. Nơi đó có cái bóng tươi tắn của ṃt con chim sẻ in ln. Con chim sẻ ́y đang hót và tíng hót của nó như mún ngỏ cùng hắn rằng:

-Hỡi anh, con người còn chưa quýt đoán kia. Cho dù hình ảnh người vợ của anh trong kíp này có chíu ln trn mặt nước đi nữa, anh chắc cũng khng chịu tin đu nhỉ? Ṿy em xin cho anh th́y hình ảnh của người vợ trong kíp sau của anh đy.

Hắn mới nói với con chim sẻ:

-Sẻ ơi, ta cám ơn sẻ. Ńu như kíp sau ta sinh ra làm chim và ḱt duyn với mi thì ta xin quýt định là trong kíp này, ta sẽ ĺy người con gái kia làm vợ. Chẳng có ai th́y được ṿn ṃnh kíp sau của mình mà còn m mụi trong kíp này cả. Chính mi, c vợ xinh đẹp và yu quí của kíp sau, đã có lòng mai ḿi cho ta ḿi duyn trong kíp này đó.

Th́ r̀i khi cúi chào t́m ảnh của nàng con gái với ṃt tnh cảm trong sáng, hắn càng cảm th́y sự vĩ đại của th̀n linh.

(Dịch ngày 9 tháng 11 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 53. Mùa đng g̀n k̀   ]

 

 


* Nguyễn Nam Trn :

Một trong những bt hiệu của Đo Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đ Lạt. Nguyn qun Hương Sơn, H Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) v Đại Học Sư Phạm Si Gn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đng Kinh (University of Tokyo) v Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thng. Gio sư đại học. Hiện sống ở Tokyo v Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

"Khi pht hnh lại bi viết của trang ny cần phải c sự đồng của tc giả (dhdungjp@yahoo.com)
v ghi r nguồn lấy từ www.erct.com