Xuân Đến Quê Xa

Câu đối của một thiền sư bạn nhà văn, hoạ sĩ Vơ Đ́nh
trong bài viết của Helen Coutant, cựu phu nhân của Vơ Đ́nh

 

 

 

Âm Hán Việt:

Xuân đáo tha hương
bất kiến hoàng mai sầu Việt điểu
Tâm hoài cố quận
thường chiêm bạch tuyết mộng Nam chi

Dịch:

Xuân đến quê xa
chẳng thấy mai vàng
buồn ḷng chim Việt
Ḷng mơ xóm cũ
thường trông tuyết trắng
chạnh nhớ cành Nam

Phạm Vũ Thịnh dịch

Sydney, 10/02/2010