ExRyu Cuối Tuần

Trang Khoa học Kỹ thuật

 

* Ứng dụng của siêu vật liệu (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)  
* Transistor: Nhân tố của một cuộc cách mạng - phần 2
(Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)  

* Siêu vật liệu   (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Transistor: Nhân tố của một cuộc cách mạng (1) (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Tiềm năng ứng dụng của công nghệ nano đang đi về đâu? (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Triển Vọng Phát Triển Nguồn Điện Gió Tại Việt Nam (Trần Trí Năng - Exryu USA và nhiều tác giả khác)

* Photovoltaic (PV) Technologies and Solar Electricity in Viet Nam  - Kỹ Thuật Về Pin Mặt Trời và Sự Xử Dụng Của Hệ Thống Năng Lượng Này Tại Việt Nam  (Trần Trí Năng - GS Đại học Minesota - Exryu USA)

* Ư nghĩa vật lư của hiện tượng tàng h́nh (hay là "Chế ngự những đường đi của sóng điện từ")  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Mô phỏng sinh học: Biến phân tử thành động cơ   (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)
Trích từ "Kỷ yếu 2009 - Tập 2: 150 năm thuyết tiến hóa & Charles Darwin",
chủ biên: Chu Hảo, Nguyễn Quang Riệu, Trịnh Xuân Thuận, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm, Nxb Tri Thức, Hà Nội, 2010.  

Giới thiệu sách: Kỷ Yếu 2009 :  400 năm thiên văn học & Galileo Galilei  và  150 năm thuyết tiến hóa & Charles Darwin.

Lượng tử của sự chọn lọc tự nhiên (Nguyên tác : Seth Lloyd, Trương Văn Tân Exryu Úc Châu chuyển ngữ) 

Ư kiến về chiếc khẩu trang và b́nh sữa chứa hạt nano (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

 Điểm sách : “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NANO  (PGS. TS. Nguyễn Viết Huệ - The Institute of Materials Science, Vietnamese Academy of Science and Technology)
 Giới thiệu quyển "Khoa học và Công nghệ Nano" của anh Trương Văn Tân (Exryu 70, Toko-dai - Úc Châu) vừa mới xuất bản.

 Dinh Dưỡng và Sức Khoẻ (Nguyễn Hoàng Anh - Exryu Pháp)

Tri thức và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu) 

Vật liệu thần kỳ: Ống than nano (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu) 

Cơ học lượng tử và vật liệu Nano (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Vật liệu nano trong y học: hiền mẫu hay tử thần?  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Giới thiệu quyển "Max Planck: Người khai sáng thuyết Lượng tử"

NHỮNG Ư TƯỞNG KHÔNG HỢP THỜI VỀ VĂN HÓA VÀ CÁCH MẠNG MAXIM GORKI - Kỷ niệm sinh nhật thứ 140 của Ông (1868-2008) (Nguyễn Xuân Xanh - Exryu thân hữu)

Vấn đề ngăn chận thực phẩm có chứa vi khuẩn độc hại và ngăn chận bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam (Vũ Mạnh Huỳnh - Exryu USA)

Micro RNA (miRNA) và Phương Pháp Trị Liêu Bệnh Ung Thư (Vũ Mạnh Huỳnh - Exryu USA)

Mỹ học trong cấu trúc nano: bề mặt lá sen và hoa hồng (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

 Cấu trúc nano: Bàn chân thạch sùng (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Giới thiệu quyển "Vật Liệu Tiên Tiến" của anh Trương Văn Tân (70, Toko-dai) và Tủ Sách Kiến Thức (Saigon Times Foundation)

Người khai sáng ngành Không Gian cho Trung Quốc (Nguyễn Việt-Sơn - Exryu USA)

  Khoa học và công nghệ nano: trong một thế giới cực nhỏTrương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

  Lịch sử môn luận lư Fuzzy (Nguyễn Việt-Sơn - Exryu USA)

  Mặt trời của chúng ta (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

  Polymer dẫn điện và những áp dụng thực tiễn  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Điện tử p và polymer dẫn điện  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Vật liệu thông minh: Cơ bắp nhân tạo (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Câu chuyện về sự phát quang (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Sự đổi màu điện học: cửa sổ và kính "thông minh" (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Quả Bóng Đá C60 và Ống Nano Carbon (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Vật Liệu Cao Cấp: từ Composite đến Nanocomposite (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

  Ngụy tạo, đạo văn và tham nhũng trong nghiên cứu khoa học (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Một phát hiện khoa học của thế kỷ 20: Plastic dẫn điện (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

 Kỹ Thuật Tàng H́nh  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Trăm Năm Vật Lư : 1905 - 2005 (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Chương Tŕnh Phát Triển Không Gian của Ấn Độ  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Tấm bia kỷ niệm của Cụ Phan Bội Châu (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Đọc "1421: The Year China Discovered The World": Hư cấu hay sự thật? (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Cảm tưởng về quyển: "The Quantum and the Lotus" by Matthieu Ricard & Trịnh Xuân Thuận. (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Đọc "Giai điệu bí ẩn và con người đă tạo ra vũ trụ"của Trịnh Xuân Thuận  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Cải cách khoa học kỹ thuật  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

Những Phương Tŕnh Vĩ Đại  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

 


© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"