Thơ Vịnh Xun Ất Dậu

 

Vịnh ch Trống tơ

 

Bảnh choẹ đnh huỳnh ch trống tơ

Ra vo thả rểu dng nhởn nhơ

Lu lu hứng ch g gạ mi

Lắm lc ưỡn mnh gy ngon ơ

 

Lục cục bới đo, giun khiếp va

Phng mang vỗ cnh,mi xuội lơ

"K sinh" một kiếp:ăn rồi đạp...

"Cục tc l chanh " sẽ quay đơ  

 

ccNN

 


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com