Vịnh ch Ếch gi

 

Om om lấp l đy giếng su

Nhất Ếch thm s dng vểnh ru

Dương mắt nhn trời cao giọng rống

Loa mồm bẹp đất chổng phao cu

 

Tch cũ lm bm nn điệp khc

Chuyện xưa lảm nhảm chả ra đu

Trăm năm sắp đứt đui nng nọc

Riu , Ếch một đời sẽ giống nhau

 

ccNN 

 


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com