RỐI RENG

ng ẹo em xưa khi lm quen
Chờ em phố đỏ mắt ln ghn
Cy Si cư x li củ rễ
Tha thiết một thời Iu muốn đin

Bao bi thơ lệ dziết tặng em
Tnh biếu cho khng m chẳng thm
Ngng nguẩy chn trời em dzọt mất
Tui khc ba ngy mắt km nhem

Em của ngy xưa tnh lm bm
Tui đời Ty Sĩ khoi hũ mm
Nồi no vung ấy khng chịu p
Ch tui nồi đất dng ho hen

Giờ gặp lại em thiệt rối reng
Một dzợ ba con đeo tng teng
Chẳng lẽ số tui :trai hai dzợ
Một khi em ni: "OK Salem"


ccNN


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com