Hồng hồng tuyết tuyết


Hồng hồng tuyết tuyết
Mới ngày nào mài miệt xứ Phù Tang
Thời gian trôi, lang bạt khắp phương ngàn
Chưa trở lại, đă tới kỳ tóc bạc

"Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du "
Cánh hạc vàng lạc xứ sa mù
Nh́n chốn cũ ngậm ngùi cơn sóng dữ

Hai mươi năm nổi trôi người năm cũ
T́m về đây, chắp cánh mộng ngày xanh
Xóa cho nhau bao giấc mộng quẩn quanh
Tay nối chặt những năm tàn tháng lụi

ccNN

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 13/3/2005)

.......................

Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com