Hồi Xuân Ư ?

Dẫu sắt thép cọ hoài thời ṃn rỉ
Đồ xài nhiều nên đến lúc hư hao !
Nhửn Nha tui gác kiếm,rũ chiến bào
Tuổi thiên mệnh hết đ́ đùng đ́ đẹt

Bởi vung văi nên bây giờ mới kẹt
Đạn bắn đi nào nạp lại được đâu ?
T́nh biếu không nên xả láng đêm thâu
Ngày xưa đó ....nhắc hoài thêm thúi ruột

Nghe tin bác: cuộc đời c̣n mướt rượt
Giữa cung Hằng vui đêm bảy ngày ba
Tuổi tri thiên răng nhai phở lẫn cơm nhà
Cờ Dương Tử vẫn phất cao đại nghĩa

Lại có bác : xe Bông lên lần nữa
Cú mă hồi đâm thọt Pháo ghếch Xa
Toa gia truyền trong tẩm uống ngoài thoa
Bàn cờ mới đứng dương oai diệu vơ

Năm mới đến ,nâng ly mừng đây đó
Chúc : ngũ tuần trai trẻ khỏe như voi
Khi ra quân địch khiếp chạy tơi bời
Làm rạng rỡ exryu ta gịng giống

ccNN

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 2/1/2005)

 


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com