DZ ĐI

Cạn ly đầy
rồi rt đầy ly cạn
Cn bao năm lếu lo để m say ?
Dz đi anh.. Dz
Ta tỉnh ta mơ ?
Tc ai bạc trắng ngy h
Tiếng ai rt bn tai ma ve cũ
Tam thập nin dư h cố nhn tương ngộ
Ai cng hầu, ai bần cố ?
Đời hơn nhau chỉ một tiếng ...KH

Dz đi
Dốc bằng hữu trong ti cn khn say ly ty
Cng nhm nhi ngy cũ để đưa cay
Ba mươi năm
vết thương đ đng my
Xin đừng rạch vết dao đường m cũ
Dz đi ...Dz
Dz cho trơn cho t lời gươm gio
Ai chnh, ai t ?
Ai cũng như ai, gai gc nẻo vong thn

Đời hơn nhau chỉ một tiếng ...KH

ccNN

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 31/7/2004)


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com