ĐÊM XUÂN ĐỐT PHÁO

Trừ tịch pháo Tết đốt chơi
Rủ em cùng đốt đă đời, vui xuân
Đ́ đùng nổ đến bứt gân
Hồi xuân ta cũng rần rần rú ga

Thoạt đầu pháo Chuột lôi ra
Tí ta tí tách rề rà ra quân
Tới chừng đốt tràng pháo trung
Em say tiếng pháo lùng bùng hai tai
Đ̣i đốt pháo Đại đ̣n dài
Pháo to,pháo Cối đốt hoài đêm thâu
Sức ǵa mối gỏi, phờ râu
Thăng Thiên pháo phụt đốt nhầu, xả hơi

Ai dè pháo lép tịt ng̣i
Lè sè lụt phụt đi đời đêm xuân
Ngày mai hồi sức già gân
Hẹn em đốt nữa, nổ rần cuộc chơi

ccNN

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 11/2/2005)


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com