C Long v cu cậu 

Cắp tay b x k k 
Mắt đưa mắt liếc thả d rập rnh 
C Long ngỏn ngoẻn cười tnh 
Cu ta phởn ch, tưởng mnh được yu 

C Long ơi hỡi c Long 
Thương c tui bỗng long đong thn gi 
Tối ngủ dzợ đạp đt ra .... 
sofa m gối tưởng l gi tơ 

Cả đm đầu c lơ mơ ..... 
cng c nho lộn đẫn đờ đắm say 
Sng dzậy đi mắt đỏ cay 
Dzợ liếc, dzợ ngut: "Đi ngay khỏi nh" 
Ci đầu răm rắp lệnh b 
nếu khng b khện chổi ch thm đau 

Nghĩ thn nam tử m rầu 
Nằm mơ cũng bị lầu bầu complain 
Người ta dzợ cả, dzợ haị.. 
Tui đy "dzợ b"... đi hoi chẳng xong 

ccNN 

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 14/3/2005)


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com