Chữ Hán

Hán Tàu, Hán Nhật, Hán Ta
Hán nào cũng liếc, tối hoa mắt mờ
Anh hùng hào kiệt lờ đờ
Nhấp nha nhấp nhổm dương cờ lả lơi

Theo ḍng khe chảy rối bời
Thoi thoi nhịp nhịp chơi vơi má đào
Trường túc thời bất chi lao
Hù khoan Hán lại siết vào rê rê

Hồng diện đa thủy tràn trề
Dẓm Hán Mỹ, Mễ.. đê mê xầm x́
Đă đến Hán rộng- Hoa Kỳ
Hán này, Hán nọ suy b́ thử chơi

Thử tới rồi lại nghĩ lui
Hán Ngoại quá khổ ,lui cui nửa vời
Hán Ta là nhất ai ơi
Nồi nào vung ấy đă đời sướng tê

ccNN

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 13/3/2005)

.......................

Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com