[Trở về ]          [ Trang mục lục ]Xun  B Dz

 

Thấp thỏm D Xồm dzọt mất tiu
B Dz đem đến mộng phiu diu
Lng lng men rượu tay nng chn
Chuyến chong hơi nồng chn đ xiu  

ộc ẩm chống cằm,cu thơ nt
Xả bầu tm sự, tiếng nước ku
Thm lần xun đến thm tc bạc
B Dz con khỉ nhe răng tru  

Nhẩn Nha