[Trở về ]          [ Trang mục lục ]Vẫn nốc Đế nhiều để sương sương

Vẫn biết nốc nhiều sẽ ói , nôn
Cớ sao không nhậu, dạ bồn chồn
Ra vào ṃ mẫm nàng Xị Đế
Ôm chặt vào ḷng chẳng chịu buông

Môi anh kề sát miệng chai em
Quất cạn một hơi cho đă thèm
Lim dim hai mắt, khà một tiếng
Đ́u hiu một mẻ, thiệt sướng rên

Cái sướng trên đời ? ôi đủ thứ
"Tứ khoái " kể ra cũng mê ly
"Tu Đê' " giải sầu cho đă tỉ
Ôi cái sướng này mới lâm ly

Vẫn biết nốc nhiều gan sẽ hại
Sẽ làm bà giận , chẳng cho thương...
Biết làm sao ấy ...khi thiếu rượu
Vẫn nốc Đế nhiều để sương sương

ccNN

 

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 10/12/2003)