[Trở về ]          [ Trang mục lục ]Thiệtmn ơi !!!!  (2)

Ngy Xun rảnh rỗi, bo Tết coi 
Ếch Riu Cuối Tuần gom khắp nơi 
B bạn năm chu cng bốn bể 
Văn, Thơ, Ty bt, dzm một hơi 

Bật trang hnh ảnh, bỗng rụng rời 
cha. người Ấy. thiệt mn ơi!!! 
Ba mươi năm lẻ mnh hổng gặp 
Giờ thấy lại em.thiệt mn ơi !!! 

Đu mắt hồ thu tui chết đuối ?? 
Đu ln tc lả hớp hồn rơi 
Đu tay gầy guộc x chi nhủi 
Đu em ngy xưa tui m tơi 

Muốn dzớt được em, một chọi mười !!! 
Sempai đng w, tui rt lui 
Đnh mang mối hận m đầu mu 
Đnh đứng lm thinh dzm người dzui 

Giờ ng lại em bỗng bồi hồi 
Thời gian c nghiệt w đi thi 
Tui muốn ln non tu luyện thuốc 
Cải Lo Hon Đồng tặng em chơi 

Cu cậu Nhẩn Nha

 

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 24/1/2004)

 

Hnh ccNN v "người xưa"

 

Thn gởi cc anh chị

Cm ơn cc anh chị TLTM, VT đ họa thơ của ccNN
cho vui vẻ ba ngy xun v hướng về NHN-2004


Dzm lại nhau đy thiệt ngỡ ngng
C ai cản được bước ai cản
Lm sao "CẢI LO" người trong mộng ??
ể tui giữ mi giấc mơ c mơ

ccNN