Sinh nhật 52

Sinh Nhật năm hai đ tới ri
Tuổi cn cu cậuvẫn cứ dzui
Cơm nh qu dzợ lai rai dzớt
Cho chợ bnh người lấm lt thi

B bạn năm chu "mail" cu chc
Nghĩa tnh riu ếch "love" đầy vơi
Thin tăng tuế nguyệt,nhn tăng thọ
Cn bnh cn răng, rng cầm hơi

ccNN

 

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 5/7/2004)