SAY


Nửa đm say khướt trời trăng
Lần đm đại no cung Hằng m nheo
thằng tui ngỗn nghễn ko no
pht tnh n huệ, đ bo m chơi
Đương nồng giấc điệp chơi vơi
Tức mnh b đạp t rơi xuống snNửa đm vỡ mộng bng hong


ccNN

 

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 5/2/2004)