Sao em lại trở dza

Đi g thơm phức vị hương
Nhm nhi cạn giọt sương sương đế kh
Ma men k ức la đ
Ph Tang ngy nọ, bn ba chuyện tnh...

Từ em m cặp lm thinh
Tui chưn lẽo đẽo, xm mnh lm quen
Trề mi liếc mắt đưa ghn:
"Bạch đinh ,Cửu vạn.... đi quen tin hằng"

Chu choa !!! trời sập ci rầm
Em cong cớn mỏ lầm bầm :kiraii
Ơi o gi Huế trang đi
Tương tư, tui đ ốm di cả năm

Tưởng chừng mối hận tnh thm
Sống thời để bụng, chết thầm chn theo
Thn hn tử rạc bo nho
Nỗi đau ny biết k ko nơi ai

Từ ngy em ni :"Gt bai "
Tui sầu mượn đế tu hoi lia chia
Tưởng qun ngấn lệ đầm đa
Bỗng dưng em lại trở dza ...nho tui

ccNN

 

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 24/6/2004)