[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Ở ĐỢ CHẲNG TÍNH CÔNG

Có chàng ở đợ chẳng tính công
Bà chủ iêu thương gọi là chồng
Lẳng lặng ban ngày lo cơm nước
Ŕ rầm đêm tối nhấp nhổm mông

Mát trời.. bảnh chọe khi ra ngơ
Nắng khổ ...quéo râu lúc động ḷng
Ở đợ như chàng chu choa đă
Cơm no ḅ cỡi sướng cành hông


ccNN