ĐI BE

Nghe tin cc bc lập hội gi  (*)
Thi thế đi be một đời ta
Nng nọc đứt đui thi chẳng ấy
Đại bng gy cnh hết nập n

Thuyền về Ty trc tnh gt bước
Ng rẽ qu nh lẫm sương sa
Ct bụi xứ người vi Riu Ếch
Bọt bo thin cổ kiếp bn ba


ccNN

 

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 2/2/2004)