[Trở về ]          [ Trang mục lục ]Bi thơ tặng em

Anh hứa lm thơ tặng em chơi
Nhắc nhớ nhau nghe chuyện đ rồi
Ngy le te bước em thuyền khc
Anh dza gạt lệ, lấy dzợ thi

Ngồi trước PC g rồi bi
Dzợ anh ong ỏng: "Thật rỗi hơi
giữa lc cơm si, đầu tất bật
sao ng rửng mỡ, chẳng gip tui !!! "

Định bụng đợi khuya nh ngủ hết
Mnh anh thơ thẩn dzới nng thơ
Ai ngờ con khc đm đi b
B lại eo so: "Mang sữa dz "

Anh hứa lm thơ tặng em chơi
Lay hoay rị mọ chẳng nn lời
Đường dza tnh sử dưng tắc tịt
Cũng đnh khất lại: bữa khc thi


ccNN

 

( thơ họa "Bi thơ bịn rịn" của anh Nguyễn Anh o posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 15/7/2004)