(bi đ posted trn [Diễn n Thơ Văn] của ERCT ngy 20/11/2003)

 

VU VƠ

Rung rinh trong nắng một mu
L xanh tri đậm, cnh đau me gi
Thương em anh hy ni ra
Chua chua hờ hững để m vấn vương
Anh ơi ! đừng hi nho đường
Nhớ thương đậm ngọt cnh bung tri sầu
Cho em xanh mi về sau
Xum xu l phủ chn mu tương tư...

MTT
 

VỚ VẨN

Thấy em nước ri lng thng
Mu me chn rốt,mộng lng hy hy
Cnh cao vi cũng vuột tay
Ong bầu dương nọc đỏ gay mắt dzm
Sợ đn anh chả dm "chm"
Thm thm mắt ng,buồn buồn vu vơ
Th thi mộng gởi vo thơ
Dăm ba cu cc đẫn đờ "canh me"

ccNN