[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

TIẾNG BIA CHIỀU NAY

<< Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi,trước khi ccNN lại vác cần
đi câu cá, xin gởi đến diễn đàn bài thơ "Tiếng Bia chiều nay"
họa bài "Tiếng chuông chiều xưa" của chị QC đă post trên
trang ERCT vài số trước. >>

Ngày xưa muốn vợ phải học kinh
Dương cung bắn sẻ phải rập ŕnh
Siêng năng đi lễ tuần đôi bận
Nhứt quyết rinh nàng đưa dźa dinh

Ngày nay ngấp nghé cổng giáo đường
Chờ em tan lễ, nhậu sương sương
Quán cóc lai rai vài ba xị
khô mực khô ḅ chấm dzới tương

Thôi cũng đành " bye " Chúa của em
Lấy được dzợ rồi đâm ho hen
Giáo đường giờ lễ dài ngoăng ngoẳng
Anh cạch đến ǵa , thôi A Men

Chiều nay thơ thẩn lại nhớ bia
Lon vô ..., lon vào ..., rót lia chia
Đạo nào cũng tốt, dźa La Mă
Em lễ nhà thờ, anh " tu " bia

cu cậu Nhẩn Nha

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 10/10/2003)