[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

NỖI L̉NG NGƯỜI TU BIA

Càng nghĩ ...tủi thêm cái chuyện đời
Cơm nhà quà vợ biết thế thôi!
Bây giờ răng rụng nhai không nổi
Dăm th́ mười họạ.. đấm ăn xôi

Nửa đêm khó ngủ cũng muốn khều
"Này nọ" rồi th́ ... thân ǵa tiêu!!!
Sáng sau đâu sức đi cày tiềp
Đành kiếm bia "tu" giấc phiêu diêu

Lâu ngày thành tật chớ chẳng chơi
Không "tu" không ngủ thẳng một hơi
Bà ngỡ : mê bia hơn thế sự
Chê bà khú đế ...mắt đầy vơi!!!

Nói ra bể mánh chuyện tào lao
Ngậm tăm để bụng, tức lộn trào
Nỗi ḷng này chỉ nàng Bia thấu
Đành tiếng "tu bia"biết làm sao

ccNN

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 10/10/2003)