Việt Nam và Nhật Bản  -  Giao Lưu Văn Hóa

< Xem cách đặt mua online >

Mục lục

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Phần I : Tiểu luận về giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam

1. Hồn Đại Việt giọng Hàn Thuyên - Vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản

2. Kuukai - Vị đại sư đa tài

3. Những người mở đầu nền mậu dịch Nhật - Việt - Suminokura Ryou và Yoichi

4. Giấc mộng chưa thành - Vài ư kiến đóng góp vào việc t́m hiểu và đánh giá Nguyễn Trường Tộ

5. Quan niệm về độc lập quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản - Trường hợp Phan Bội Châu và Fukuzawa Yukichi

6. Trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam vào đầu thế kỷ XX  -  Những tự vựng bắt nguồn từ tiếng Nhật đă đi vào tiếng Hán - Việt như thế nào ?

7. Về tác phẩm Giai Nhân Kỳ Ngộ Diễn Ca của Phan Châu Trinh - Nguồn gốc và ư nghĩa

8. Phan Bội Châu và Asaba Sakitarou

9. Mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, 1924 - 1925 - Giới thiệu tài liệu mới phát hiện.

10. Đóng góp vào việc t́m hiểu thêm về Phạm Hồng Thái và tiếng bom Sa Diện

11. Tư liệu mới về việc sang Nhật của Lê Quốc Vọng (Lê Thiết Hùng) 1931-1933

12. Văn hóa và con người Việt Nam dưới cặp mắt của Shiba Ryutarou 1923-1996

13. Thử nh́n lại vị trí của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong hành tŕnh dân tộc vào thế kỷ XX

14. Giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI - Vài ư kiến đóng góp dựa trên kinh nghiệm các nước Đông Á láng giềng.

15. Vài ư kiến về vấn đề cận đại hóa ở Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản qua quá tŕnh Minh Trị Duy Tân.

16. Thiên kỷ III đang mỉm cười.

Phần II : Dịch Thuật và Khảo Cứu (A)
              Chu Thuấn Thủy và AN NAM CUNG DỊCH KỶ SỰ

- Lời giới thiệu của người dịch

- Kư sự phục dịch ở An Nam (bản dịch)

Phần III : Dịch Thuật và Khảo Cứu (B)
               Matsuo Bashou và LỐI LÊN MIỀN OKU

- Lời giới thiệu : Thiền, thơ Haiku của Matsuo Bashou và Lối Lên Miền Oku

- Lối Lên Miền Oku (bản dịch)

Phụ lục : 

- Nguyên bản chữ Hán của An Nam cung dịch kư sự.

- Đọc Vĩnh Sính dịch Bashou - Di cảo Bùi Mộng Hùng