Yosaku

Có chàng Yosaku tiều phu 
Núi rừng vang tiếng âm u vọng về
Vợ chàng dệt cửi canh khuya 
Tảo tần hôm sớm một bề lo toan 
Bóng chiều đă ngả hoàng hôn 
Về đi Yosaku . .chờmong v ợ hiền 


Đầy trời lấp lánh sao đêm 
Khuya nay sao rụng vương trên mái nhà
Vợ chàng tuố t lúa sau hè 
Hai sương một nắng cũng v́ . . chàng ơi 
Sao mai đă mọc lưng trời 
Núi rừng lại gọi tên người tiều phu 

Yosaku ơi , dậy đi thôi 

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 22/2/2004 ) 

Xin mời nghe nhạc ở URL sau đây 

http://wagesa.cool.ne.jp/music/j-sengo2/yosaku.html