Yamanemuru (Ni ngủ)

Ma xun xanh biếc cỏ hoa
Rừng xun dạo gt tng thư thnh hiền
Tc xanh chưa nhuốm muộn phiền
Trời xanh rộng mở cho triền ni cao

Hạ sang sườn dốc cheo leo
Vươn vai sừng sững ni cao giữa trời
Suối reo chim ht gọi mời
Ni giang tay với my trời bao la

Gi thu dừng gt giang hồ
Hi chm khế ngọt hoi mơ những ngy
Quan họ luyến ly Người ơi..
Cnh diều bay bổng ngang trời lửng lơ

Thoảng qua một giấc Nam Kha
Mộng cn đng hải knh ngư vẫy vng
Thu tn trời đ sang đng
Lặng yn ni ngủ giấc nồng ngn thu

Quỳnh Chi (17/1/2021)

*Yamanemuru : Ni ngủ (kigo ma đng trong thơ haiku)

 

 

width="375" height="280"