XUÂN VỌNG

Quốc phá sơn hà tại
Thành Xuân thảo mộc thâm
Cảm thời hoa tiên lệ
Hận biệt điểu kinh tâm
Phong hoả liên tam nguyệt
Gia thư để vạn câm
Bạch đầu tao cánh đoản
Hồn dục bất thắng trâm


Đỗ Phủ

Xuân vọng

C̣n đây một dải non sông
Nước nhà tan nát ..mùa xuân lại về
Trong thành cây cỏ sum xuê
Hoa rưng rưng lệ, chim xa quê buồn
Tháng năm khói lửa lan tràn
Thư nhà gửi đến muôn vàng nào hơn
Sờ lên tóc bạc ngắn dần
Chỉ e tuột mất chiếc trâm cài đầu


Quỳnh Chi phóng dịch ( 1/3/2006)