Xuân về 

Xuân về trong phố nhỏ 
Đường phố bỗng rộn ràng 
Nghe có tiếng cười vang 
Những chàng trai mới lớn

Xuân về trên lối mộng 
Mưa phùn lất phất bay 
Má hồng sau nón lá 
Hạt mưa trên tóc ai 

Hương xuân ngát phố Hoài 
T́nh xuân chừng e ngại 
Hồn xuân c̣n thơ dại 
Sương ướt hàng mi dài 

Quỳnh Chi 
(5/1/2004)