Vương vấn 


Nón bài thơ che nghiêng mái tóc 
Nắng mai hồng đậu xuống bờ vai 
Tóc thơm thoang thoảng hoa lài 
Bướm rung cánh trắng nhẹ lay gót mềm 

Để vương vấn đôi hàng dương liễu 
Chiều tan trường bẽn lẽn bước nhanh 
Nắng vương từng sợi mong manh 
Mong sao tṛn giấc mộng lành mai sau 

Quỳnh Chi 
( 8/12/2002)

message 8139 
họa thơ Bước Sáo của Vũ Quyên