VƯỜN XUN 

Xun về cy thức dậy vươn vai
Đầu cnh xanh nn đọt vươn di 
L non thơm cốm xanh ma mới
Mụt măng lấp l dưới giậu ngoi 

Cậu b cnh xun lớn rất mau 
Giơ tay nghịch ngợm th qua ro 
Bn đường chọc với khều dy điện
Cy leo quấn qut mi ln cao 

Gin nhỏ dy leo sang nc nh
Dy kiwi bụ bẫm mượt m 
Chui vo khe ngi , luồn qua cửa
(Vội li dy xuống kẻo dột nh ) 

C b hoa li thơm ngt hương 
Sang cho hng xm tấm tắc khen 
Khng như cậu b cnh tinh nghịch
Tro qua hng xm bị phn nn

QC ( Một ngy lm vườn 13/4/2003)