Vô đề  
 
Táp táp đông phong tế vũ lai 
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi 
Kim thiềm khiết tỏa thiêu hương nhập 
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi 
Giả Thị khuy liêm Hàn Duyện thiếu 
Mật Phi lưu chẩm Ngụy Vương tài 
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát 
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi 
 
Lư Thương Ẩn 

Không đề

Ngọn gió xuân đưa mưa bụi về  
Hồ sen sấm nhẹ rền lê thê 
Cóc vàng ngậm khoá ḷ hương toả 
Hổ ngọc gh́ giây giếng sau hè 
Nàng  Giả vén rèm mơ Hàn Duyện 
Ngụy Vương trên gối mộng Mật Phi  
T́nh xuân chớ nở như hoa thắm 
Tấc ḷng cháy bỏng mối t́nh si  
 
II. 
 
Mưa bay về với gió hiền  
Hồ sen sấm động nhẹ rền gần xa 
Hương trầm ngào ngạt khắp nhà 
Chùa xa kín nước châm trà giếng khơi  
Rèm hoa e lệ mỉm cười 
Tú tài gối mộng mơ người tiên nga  
Phượng hồng rực rỡ ngàn hoa  
Mỗi thương mỗi nhớ làm ta nát ḷng 
 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 27/6/2005)