Văn Lân Gia Lư Tranh

Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan,

Sầu nhân ỷ nguyệt tứ vô đoan
Hốt văn họa các Tần tranh dật
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn
Khúc thành hư ức thanh nga liễm
Điệu cấp giao lân ngọc chỉ hàn
Ngân thược trùng quan thính vị tịch
Bất như miên khứ mộng trung khan

Từ An Trinh
Nghe tiếng đàn nhà bên

Sao chênh chếch giục đêm tàn
Ḷng buồn tựa ánh trăng vàng ngẩn ngơ
Bỗng nghe d́u dặt thoảng đưa
Nhà bên tố nữ lầu thơ dạo đàn
Đàn ngưng, tưởng nét mi cong
Đàn mau, tay ngọc lạnh lùng mà thương
Lầu son khoá kín thiên hương
Hoạ chăng trong giấc miên trường gặp nhau


Quỳnh Chi phóng dịch ( 8/12/2005)