Tư phụ mi

Xun phong dao đng tự đng lai
Chiết tận anh đo trn tận mai
Duy dư tư phụ sầu mi kết
V hạn xun phong xuy bất khai !

Bạch Cư Dị

Rm mi buồn

G xun phấp phới từ đng lại
Lay bp đo mai h miệng cười
Sầu tư thiếu phụ hng mi khp
Mi đăm chiu, mặc gi thổi hoi
 

*

Xun về phấp phới gi đng
Rung cnh mun cnh hoa cng nhẹ bay 
Buồn ring trĩu nặng lng ai      
Rm mi khp kn gi mời uổng cng         

Quỳnh Chi phng dịch ( 5/2/2006 )