Trường tương tư

Cửu nguyệt tây phong hưng
Nguyệt lănh sương hoa ngưng
Tư quân thu dạ trường
Nhất dạ hồn cửu thăng.
Nhị nguyệt đông phong lai
Thảo sách hoa tâm khai
Tư quân xuân nhật tŕ
Nhất nhật trường cửu hồi
Thiếp trú Lạc kiều bắc
Quân trú Lạc kiều nam
Thập ngũ tức tương thứ
Kim niên nhị thập tam
Hữu như nữ la thảo
Sinh tại tùng chi trắc
Mạn đoản chi khổ cao
Oanh hồi thướng bất đắc
Nhân ngôn nhân hữu nguyện
Nguyện chí thiên tất thành
Nguyện tác viễn phương thú
Bộ bộ tỷ kiên hành
Nguyện tác thâm sơn mộc
Chi chi liên lư sinh.

Bạch Cư Dị

Trường tương tư

Gió thu theo tháng chín về
Trong hoa sương đọng trăng khuya lạnh lùng
Đêm thu dài bởi nhớ nhung
Một đêm thôi đă chín lần mộng du

Tháng hai ngọn gió xuân qua
Cỏ non mới mọc ngàn hoa mở ḷng
Ngày xuân chầm chậm qua dần
Nhớ chàng ruột thắt chín lần có hay

Lạc Kiều nam bắc đôi nơi
Thiếp ở Lạc Bắc chàng thời Lạc Nam
Biết nhau tuổi mới trăng rằm
Đến nay th́ đă vừa tṛn hăm ba

Thiếp như cây cỏ nữ la
Bên cây thông mọc cao to giữa trời
Cỏ thấp chẳng với kịp người
Quấn quanh chẳng đến ngọn cây được nào

Người th́ nguyện
được, có câu
Nguyện sao thấu tới trời cao ắt thành
Xin làm thú lạ rừng xanh
Bước đi mỗi bước sánh cùng bên nhau
Làm cây núi thẳm rừng sâu
Liền cành xin mọc bên nhau suốt đời

Quỳnh Chi phóng dịch ( 2/12/2005 )