Trường tương tư 

Nhớ nhau măi, ở Trường An
" Trường Tương tư khúc " tiếng đàn đêm thu
Dế ngâm giếng ngọc bên bờ
Đêm khuya lướt thướt sương mờ thê lương
Chiếu đơn lạnh lẽo đêm trường
Đèn khuya cô ảnh chập chờn bóng ai
Nhớ thương dạ những ai hoài
Trăng soi rèm cuốn lại ngồi thở than
Mặt hoa xa cách mây ngàn
Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao
Nước trong gợn sóng lao xao
Đường xa trời rộng . làm sao mộng hồn
Bay về t́m gặp ngừơi thương
Làm sao về đến bên nàng đêm nay ?
Quan san muôn dặm đường dài
Trường tương tư dạ ai hoài canh thâu


Quỳnh Chi phỏng dịch
( 23/12/2003) 

Trường tương tư 

Trường tương tư
Tại Trường An
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan
Vi sương thê thê điệm sắc hàn
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
Quyển duy vọng nguyệt không trường than
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên
Hạ hữu lục thủy chi ba lan
Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan sơn nan
Trường tương tư
Tồi tâm can

thơ Lư Bạch 
( theo Thơ Đường Tập II , Nam Trân tuyển thơ, Viện Văn học 1962 )