Trường tương tư (2)

Bóng chiều bảng lảng hoàng hôn
Trăng lên hoa khép ngậm sương đọng sầu
Trăng soi óng ánh lụa đào
Trăng khuya thao thức dạ sầu ngẩn ngơ
Phượng hoàng phím bặt đường tơ
Uyên ương lưu luyến c̣n mơ đàn cầm
So dây gẩy khúc nhạc ḷng
Yên nhiên xa quá biết chăng hỡi người
Gió xuân chuyển giúp gió ơi
Nhớ chàng xa cách phương trời xa xăm
Nhớ ai suối lệ chứa chan
C̣n đâu mắt biếc trao chàng năm xưa
Sầu dâng đ̣i đoạn tơ ṿ
Xa xôi ai có thấu cho chăng là
Khi về đến trước thềm hoa
Gương trong c̣n bóng dáng hoa u sầu


Quỳnh Chi phỏng dịch
( 23/12/2003)


Trường tương tư

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên
Triệu sắt sơ đ́nh phượng hoàng trụ
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
Thử khúc hữu ư vô nhân truyền
Nguyện tùy xuân phong kư Yên nhiên
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên
Tích thời hoành ba mục
Kim tác lưu lệ tuyền
Bất tín thiếp trường đoạn
Quy lai khán thủ minh kính tiền

thơ Lư Bạch
( theo Thơ Đường Tập II , Nam Trân tuyển thơ, Viện Văn học 1962 )