Thương mi ngn năm 

Ngn năm thương mi con đường
Sương mai ngọn cỏ mềm m gt hồng 
Theo em chn so đến trường
Nắng vui nhảy ma trn tầng l xanh

Ngn năm thương mi ging sng
Lnh đnh sng nước giữa ging thuyền tri
V bung từ buổi sớm mai
Bếp thơm toả khi lam phai rng chiều 

Ngn năm thương mi cnh diều
Tuổi thơ em thả bao điều ước mơ
So diều lướt gi vi vu
m m sng vỗ bn bờ thuỳ dương 

Ngn năm thương mi my giăng 
Hong hn tm thẫm chiều hm nhớ nh
Trường Sơn dẫy ni xa xa
Cơn ging sấm động chớp lo đầu non 

Ngn năm thương mi ma xun 
Giao thừa tiếng pho xa gần trống vui
Bi chi nhịp trống lin hồi
Đầu năm lần giở truyện Kiều bi thơ

Ngn năm thương mi đường tơ 
Trn khung dệt nỗi mong chờ thng năm
Nỗi lng tơ nhện giăng giăng 
Bi thơ tiếng nhạc tơ lng vấn vương 

*
Ngn năm thương mi . . thuỷ chung . . .

Quỳnh Chi ( 18/7/2003 )