Thương

Nếu hỏi con thương ai nhất đời
Thương Ba thương Mẹ nhất mà thôi
Thương từ thuở bé khi vừa mới
biết thương biết giận, biết yêu đời

Năm tháng chồng lên những tuổi đời
T́nh thương Ba Mẹ vẫn không nguôi
Xa xôi cách trở thêm thương nhớ
Có gặp thường đâu để nói thương

Không phút giây nào không nhớ thương 
Mà chưa kịp nói một lời thương *
Th́ nay Ba đă không c̣n nữa
Tiếng nấc thay cho những tiếng thương

Muốn nói th́ nay đă muộn màng 
Làm sao quay ngược lại thời gian
Làm sao lùi lại về quá khứ
Để nói con thương Ba vô vàn
 


Quỳnh Chi ( 24/7/98 )

* Lời thương cuối cùng đă không kịp nói