Thu tứ  
 
Thu phong thanh  
Thu nguyệt minh  
Lạc diệp tụ hon tn  
Hn nha th phục kinh  
Tương tư tương kiến tri h nhật  
Thử thời thử dạ nan vi tnh

L Bạch

Thu tứ  
 
Trăng thu tỏ  
Gi thu trong  
L bay theo gi no lng hợp tan  
Quạ vừa đậu lại cnh khng  
Hi cho đm lạnh lại vng cnh bay  
Nhớ ai từ đ bao ngy  
Biết lm sao ngỏ đm nay cng người

Quỳnh Chi phng dịch ( 9/11/2005)