Thu tịch lữ hoi

Lương phong độ thu hải
Xuy ng hương tứ phi
Lin sơn khứ v tế
Lưu thủy h thời quy
Mục cực ph vn sắc
Tm đoạn minh nguyệt huy
Phương thảo yết nhu diệm
Bạch lộ thi hn y
Mộng trường Ngn Hn lạc
Gic bi thin tinh hy
Hm bi tưởng cựu quốc
Khấp hạ thy năng huy

L Bạch


Đm thu nhớ nh

Gi về lạnh cả biển thu
Xoy lng ta nỗi v bờ nhớ qu
Về đu trng điệp ni kia
Sng tri biết c mấy khi trở về ?
Nhn trăng lng những no nề
My bay mỏi mắt trng về trời xa
Cn đu tươi đẹp cỏ hoa
Sương rơi trắng xo giục ta o hn
Sng Ngn thưa thớt nhạt dần
Cn chưa tỉnh giấc mộng trường đm thu
Nỗi lng đi đoạn nhớ qu
Ai người lau hộ quanh mi lệ buồn


Quỳnh Chi phng dịch ( 30/11/2005)