Nhưng bài thơ vui mùa thi

 

Luyện thi

Nyushi năm nay con luyện thi 
Shiken jigoku tiếng vẫn nghe 
Gen-eki nếu mà không thi đỗ
Rônin vừa khổ lại vừa quê ...

Sắp hết kôni đă giấy về 
Tan-nin gọi đến họp ba -phe
HỌC TR̉ , CHA MẸ nghe THẦYphán: 
Juken -keikaku kiểm lại đi !

Thứ nhất : xem lại hen-sa-chi
Todai : chưa 80 c̣n nguy
So-Ken chừng 70 tạm đủ
Và nhớ chọn trường suberi đome 

Thứ hai : xem lại giờ học thi
5 tiếng mỗi ngày phải nhớ ghi 
Hè thu ... kỳ nghỉ 10 tiếng ít 
Nếu mà không đủ chớ mong ǵ

Thứ ba : phải thi thử (mo-shi) 
Theo dơi các trường juku luyện thi
Sundai với Kawai nổi tiếng 
5 lần ( thi thử ) tối thiểu , không th́ nguy . . .

QC( 18/7/2003)
Thi thử ( mogi shiken) 

Đêm qua mơ chuyện dị kỳ
Thấy con sắm sửa đến trường luyện thi 
Vai đeo cặp sách mọi khi
Mà sao ôm những thứ chi . . .chăn màn !
" Chăn để đắp, nệm để nằm" 
Hỏi ra mới biết: xếp hàng rất lâu
Phải chờ những người đi đầu
Chia làm mấy đợt hồi lâu mới (được) vào 
Khi chờ ( sẽ) ngủ nướng thêm vào 
Để mà dưỡng sức .... c̣n vào dự thi !

*
Thương con thiếu ngủ, gầy đi
Thâu đêm suốt sáng học thi miệt mài 

QC ( 8/8/2003) Yêu đàn 

Ngày thi đă sắp đến gần 
Mà chàng tuổi trẻ yêu đàn ngẩn ngơ 
Sáng ngày chủ nhật thẫn thờ
Dạo liền mấy khúc vẫn chưa tỉnh người 
Cơm trưa mời gọi hết hơi 
C̣n đàn chút nữa ra ngồi ăn sau 
Cơm xong đàn nữa giải sầu 
Sau bữa cơm tối trước khi đi nằm
Chơi vơi réo rắt tiếng đàn 
Ḷng chàng như gửi cung đàn chứng tri 
Yêu đàn chi giữa mùa thi 
" Người ta " lo học . . .đâu nghe tiếng đàn !

QC ( 17/12/2003) Tuyết rơi giữa mùa thi 

Suốt mấy hôm nay cứ nh́n trời 
Ngày thi sắp đến đó ông ơi ! 
Năm nào cũng vậy sao trời nỡ 
Cứ đến ngày thi làm tuyết rơi
Tàu trễ. .ngừng luôn . . đành thi lại
Chờ thêm năm nữa . . .tủi lệ rơi
Mong súôt mùa thi trời bớt lạnh
Cho tuyết đừng rơi, khỏi lụy người 

QC ( 16/1/2004)


Cảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi xin gởi về QC@erct.com