Thạch Ho lại

Mộ đầu Thạch Ho thn
Hữu ho dạ trc nhn
Lo ng du tường tẩu
Lo phụ xuất mn khan
Lại h nhất h nộ
Phụ đề nhất h khổ
Thnh phụ tiền tr từ
Tam nam Nghiệp Thnh th
Nhất nam phụ thư ch
Nhị nam tn chiến tư
Tồn giả thả thu sinh
Tử giả trường dĩ hỷ
Thất trung cnh v nhn
Duy hữu nhũ hạ tn
Tn hữu mẫu vị khứ
Xuất nhập v hon quần
Lo ẩu lực tuy suy
Thỉnh tng lại dạ quy
Cấp ứng H Dương dịch
Do đắc bị thần xuy
Dạ cửu ngữ thanh tuyệt
Như văn khấp u yết
Thin minh đăng tiền đồ
Độc dữ lo ng biệt

Đỗ Phủ

Quan lại thn Thạch Ho

Canh khuya đầu xm Thạch Ho
Quan qun đu lại xng vo giữa đm
Tro tường  ng lo trốn liền
Chỉ cn b lo trước thềm thở than
Tiếng quan qut tho rền vang
Tiếng b lo kể thảm thương nỗi niềm
Cảnh tnh qu đỗi  thương tm
Ba con lnh th Nghiệp Thnh miền xa
Thư con vừa  mới gửi ra
Bo tin hai đứa kia vừa ..trận vong    
Sống th cũng kiếp long đong  
Chết th thi thế cũng xong một  đời
Cảnh nh quạnh quẽ đơn ci
Chỉ cn đứa chu chưa thi b ny
Mẹ n cn nn lại đy
V con , quần o tả tơi chẳng lnh
Thn gi tuy sức đ tn
Cũng xin theo để hầu quan đm ny   
H Dương xin được đến ngay
Phụ lo cơm nước sng mai kịp thời
Canh khuya  đ bặt tiếng người
M như rền rĩ tiếng ai khc thầm
Sng ra khăn gi ln đường
Tiễn đưa chỉ  mỗi  một ng cụ gi

Quỳnh Chi  phng dịch ( 21/11/2005)