Thác Tơ Trời *

Đây khung cửi của nàng Chức Nữ
Đặt bên ghềnh đá trắng cheo leo
Nàng dệt tơ thành tấm lụa đào
In lấp lánh hoa mây thêu nắng 

Trên khung mắc muôn đường tơ trắng 
Từng sợi buông óng ánh thướt tha
Như rèm trời lóng lánh châu sa
Dệt nên tấm lụa ngà trên suối 

Tơ trong suốt theo nhau tiếp nối 
Măi rơi đều theo nhịp thời gian
Vẫn muôn đời vang vọng ngàn năm 
Những tiếng ḷng t́m bạn tri âm 

Quỳnh Chi ( 24/7/2005 ) 

* Thác Shiraito vùng KaruizawaCảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi  xin gởi về QC@erct.com