[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Tặng hoa

 

Nguyệt Quế mẹ thường hay ướp tóc
Tự nhiên lắm nụ mà ít hoa 
Chàng bảo . . . trẻ em bên hàng xóm 
Hái trộm chơi hàng với kết hoa

Nguyệt Quế ô ḱa ai đánh rơi
Trước thềm thơm ngát cành hoa tươi
Vội vàng nàng nhặt lên âu yếm
Áp cánh hoa trinh lên đôi môi

Chàng nấp đằng xa tủm tỉm cười
"Cô em bé nhỏ của tôi ơi
Thế là cô mắc mưu tôi đó "
Và rồi cứ thế . . . giả làm rơi . . . 

Từ ngày chàng thấy được mặt hoa 
Hoa trong vườn chàng nở rất thưa 
Ngọc lan, Nguyệt quế , Ngâu , Chín trảo * . . .
Đi làm sứ giả, đều vắng nhà

Từ ấy nhà nàng luôn ngát hương 
Hoa rơi e ấp gửi t́nh thương 
H́nh như nàng hiểu . . . nên từ đó
Chỉ thấy cậu em ra nhặt giùm . . .

 Quỳnh Chi ( 25/3/2003)

* Hoa chín trảo c̣n có tên là hoa móng rồng